Suuntaamme palvelumme eurooppalaisille urakoitsijoille, jotka toteuttavat venäläisten asiakkaiden tilauksia ja tarvitsevat erityisiä asiakirjoja niiden suhteen.

Tähän sisältyy asiakirjojen valmistelua suomalaisten normien ja säädösten mukaisesti sekä venäläisten rakennuskäytäntöjen vaatiman ”as-built” dokumentaation laatimista, mikä tekee paperityöstä melko monimutkaisen.

Tästä syystä yritysten, joilla ei ole aikaisempaa rakennuskokemusta Venäjällä, on vaikea arvioida paperityön määrää ja sen kustannuksia.

Scandox Oy on valmis tarjoamaan teille tarvittavan konsultoinnin ”as-built” ja teknisen dokumentoinnin valmisteluun liittyen kaikissa vaiheissa (asiakirjojen valmistelu tarjousta varten, ennen rakennustöiden aloittamista, töiden toteuttamisen aikana ja sopimuksen päättämisen aikana) ja antaa teille joustavan, tarpeiden mukaisen lähesymistavan kaikkiin palveluihin.

Meistä

Scandox Oy:n on perustanut insinöörihenkilöstö, jolla on vuosien kokemus rakennusalalla ja dokumentoinnin laatimisessa suuria venäläisiä rakennusprojekteja varten.

Meidän etuna on laaja kokemus yhteistyöstä venäläisten asiakkaiden kanssa valtavien urakoitsijoiden ja alihankkijoiden edustajina.

Vaikka rakennustoimenpiteet ovat samantyylisiä ympäri maailmaa, Venäjän ja Euroopan välillä on huomattavia eroja raportoimisessa ja ”as-built” dokumentaatiossa.

Tiedämme nämä erot ja autamme teitä pääsemään niiden yli.

Palvelut

Työn suoritussuunnitelmien laatiminen projektin vaatimusten mukaisesti

Voimme laatia työn suoritussuunnitelmat yksityiskohtaisella tekstillä ja graafisella kuvauksella jokaista työtä varten, jota asiakkaamme harkitsee.

Konsultointi rakennustoiminnan eri osa-alueilla kiistanalaisissa tilanteissa

Eri osa-alueiden asiantuntemuksen omaavat insinöörimme voivat tarjota teille teknistä neuvontaa sääntelyasiakirjojen välisiin eroihin.

Piilotetettujen töiden todistusten ja väliaikaisten hyväksymistodistusten valmistelu

Voimme tarjota ulkoistamispalveluita ja tarjota asiakkaillemme kokeneen insinöörin, joka laatii kaiken dokumentaation jokapäiväiseen tarpeeseen.

Laatusuunnitelmien, maalauksen korjaussuunnitelmien, jne. laatiminen

Voimme toimittaa teille asiakirjat, joita voidaan vaatia töiden suorittamisen aikana.

Sopimuksen mukaisten asiakirjojen valmistelu ennen rakennustöiden aloittamista

Nämä voivat sisältää OHSE-suunnitelman, riskinarvioinnin jne.

Tarkastustietojen, laadunvarmistusraporttien ja muiden hankkeen edellyttämien laatuasiakirjojen laatiminen

Voimme tarjota ulkoistamispalveluita ja tarjota asiakkaillemme kokeneen insinöörin, joka laatii kaiken dokumentaation jokapäiväiseen tarpeeseen.

Päivittäisten lokikirjojen ja muiden hankkeessa vaadittujen lokikirjojen laatiminen

On erityyppisiä lokikirjoja, jotka on täytettävä, kuten pultinkiristyksen lokikirja, maalauksen lokikirja, jne.

Materiaalin hyväksyntälomakkeiden laatiminen ja tarkastustodistusten vastaanottaminen

Voimme auttaa teitä laatimaan kaikki tarvittavat asiakirjat rakennusmateriaalien ja -laitteiden hyväksyntää varten.

”As-built” pohjapiirrustusten laatiminen (suoritettavan rakennustyötyypin mukaan)

Valmistelemme pohjapiirrustukset, joita tarvitaan töiden hyväksymistä varten.

Asiakirjarekisterin valmistelu, asiakirjojen tulostaminen ja lajittelu

Voimme laatia ja tulostaa kaiken “as-built” dokumentaation, jota tarvitaan maksua varten, ja ”as-built” piirustukset rakennustöiden valmistuttua.

Tekninen käännöstyö

Voimme kääntää teknisen dokumentoinnin venäjästä suomeksi tai englanniksi ja toisinpäin.

Virallisen kirjeenvaihdon laatiminen

Olemme valmiita auttamaan teitä sopimusvastaavuuden laatimisessa kiistanalaisissa tapauksissa.

Edut

Helppo arvioida

Asiakkaamme saavat tietää asiakirjojen laatimisen kustannukset.

Ei tarvitse palkata

Asiakkaidemme ei tarvitse palkata työntekijöitä eikä maksaa heistä veroja, koska yrityksemme tarjoaa teille tarvittavat palvelut.

Joustava hinnoittelu

Meillä on joustava lähestymistapa jokaista asiakasta varten.

Koko dokumentointi

Asiakkaamme saavat aina kaikki tarvittavat asiakirjat ajoissa.

Ajan säästäminen

Asiakkaamme teknisen henkilöstön ei tarvitse käyttää työtuntejaan asiakirjojen laatimiseen tai niiden tarkistamiseen, ja he voivat keskittyä itse rakennusurakkaan.

Tulokset

Scandox Oy:n palvelut varmistavat:

Sujuvan rakennustyön ilman arvaamattomia keskeytyksiä tarpeettomista syistä
Maksuihin tarvittavan “as-built” dokumentaation ajoissa
Konsultoinnin rakennustoiminnan eri osa-alueilla kiistanalaisissa tilanteissa

Vaatimukset

Palveluja varten tarvittavat yleiset tiedot:

  • Luettelo asiakkaan vaatimista asiakirjoista
  • Yksityiskohtainen, rakentamiseen sertifioitu suunnitelma
  • Geodeettinen tutkimus (rakenteellisten kaavojen valmistelua varten, .dwg)
  • Materiaalien toimitusasiakirjat

Yhteystiedot